e-Tech Law / IT Recht

Intellectueel Eigendomsrecht

Privacyrecht

T-IP Legal is advocatuur voor ondernemen in de 21ste eeuw. Digitale transformatie heeft het economisch landschap al sinds jaar en dag hervormd. En innovatieve technieken en disruptieve bedrijfsmodellen blijven de wereld veranderen. Dit biedt nieuwe kansen voor ondernemers, maar leidt ook tot nieuwe juridische vraagstukken. De wetgever speelt hierop in, maar kan alle ontwikkelingen niet bijhouden. Oplossingen voor hedendaagse juridische vraagstukken moeten daarom worden gevonden in een solide toepassing van traditionele civiele verbintenissen- en ondernemingsrecht in combinatie met IT-recht, intellectueel eigendomsrecht en privacyrecht. T-IP Legal is hierin uw partner.

 

T-IP Legal heeft expertise op het gebied van advisering, contracteren en procesvoering.

Laurens Thissen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
– IT-recht
– IE-recht
– Privacyrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.