e-Tech Law / IT Recht

Intellectueel Eigendomsrecht

Privacyrecht

T-IP Legal is advocatuur voor ondernemen in de 21ste eeuw. Digitale transformatie, internet en alom geadopteerde IT-technieken hebben het economisch landschap al sinds jaar en dag hervormd. Innovatieve en disruptieve technologieën en bedrijfsmodellen creëren een steeds veranderende werkelijkheid. Dit biedt nieuwe kansen voor ondernemers, maar leidt ook tot nieuwe juridische vraagstukken. De wetgever speelt hierop in, maar kan alle ontwikkelingen niet bijhouden. Antwoorden op nieuwe juridische vraagstukken en oplossingen voor traditionele én nieuwe juridische kwesties die heden ten dage spelen, moeten daarom worden gevonden in een creatieve en solide toepassing van het  civiele verbintenissen- en ondernemingsrecht in combinatie met IT-, IE-, en Privacyrecht. T-IP Legal is hierin uw partner.

 

T-IP Legal heeft expertise op het gebied van advisering, contracteren en procesvoering.

Abonneer u op de nieuwsbrief