Over T-IP Legal

T-IP Legal is advocatuur voor ondernemen in de 21ste eeuw. Digitale transformatie heeft het economisch landschap al sinds jaar en dag hervormd. En innovatieve technieken en disruptieve bedrijfsmodellen blijven de wereld veranderen. Dit biedt nieuwe kansen voor ondernemers, maar leidt ook nieuwe juridische vraagstukken. De wetgever speelt hierop in, maar kan alle ontwikkelingen niet bijhouden. Oplossingen voor hedendaagse juridische vraagstukken moeten daarom worden gevonden in een solide toepassing van traditionele civiele verbintenissen- en ondernemingsrecht in combinatie met IT-recht, intellectueel eigendomsrecht en privacyrecht. T-IP Legal is hierin uw partner. 

T-IP legal heeft geen Stichting Beheer Derdengelden.

Oprichting

T-IP Legal is in 2019 opgericht door mr. Laurens Thissen. Laurens is beëdigd als advocaat in 2007.  Sindsdien heeft hij zich gespecialiseerd in juridische vraagstukken op het gebied van informatica, intellectuele eigendom en privacy. Ook is Laurens veel actief geweest in een ondernemingsrecht en faillissementspraktjjk. Het is die combinatie van expertise dat maakt dat Laurens juridische vraagstukken snel doorziet waar ondernemers in het digitale tijdperk mee zitten. 

Interessegroep IT Recht van het KNVI

Naast advocaat is Laurens secretaris van de Interessegroep IT Recht van het KNVI, de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Informatica. In die hoedanigheid analyseert Laurens de wisselwerking tussen technologische en juridische ontwikkelingen, organiseert hij bijeenkomsten en publiceert hij op dit gebied.

Oprichting

T-IP Legal is in 2019 opgericht door mr. Laurens Thissen. Laurens is beëdigd als advocaat in 2007.  Sindsdien heeft hij zich gespecialiseerd in juridische vraagstukken op het gebied van informatica, intellectuele eigendom en privacy. Ook is Laurens veel actief geweest in een ondernemingsrecht en faillissementspraktjjk. Het is die combinatie van expertise dat maakt dat Laurens juridische vraagstukken snel doorziet waar ondernemers in het digitale tijdperk mee zitten. 

Laurens Thissen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
– IT-recht
– IE-recht
– Privacyrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.