DPO-as-a-service

Volgens de AVG / GDPR is het in bepaalde gevallen verplicht om een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) te hebben . Deze privacyfunctionaris (in het Engels: Data Protection Officer (DPO)), heeft de taak te waarborgen dat de organisatie aan de privacywetgeving voldoet en blijft voldoen. Afhankelijk van het type organisatie of de aard van de onderneming kan het raadzaam een Privacyfunctionaris aan te stellen ook al is dat strikt genomen niet wettelijk verplicht. 

De FG / DPO kan een medewerker zijn, maar kan ook een externe opdrachtnemer zijn. T-IP Legal kan met de DPO-as-as-service dienst als extern Privacyfunctionaris fungeren. Door deze dienst bewerkstelligt u dat u voldoet aan uw verplichting (of wens) een FG / DPO aan te stellen. Door de DPO-as-a-service dienst waarborgt u verder dat:

  • de mate van AVG / GDPR compliance van uw organisatie in kaart wordt gebracht;
  • noodzakelijke maartregelen worden genomen om volledig AVG / GDPR compliant te worden;
  • correcte op opvolging wordt gegeven aan de Wet Meldplicht Datalekken;
  • persoonsgegevens adequaat worden beveiligd;
  • alle benodigde privacy compliance documentatie wordt opgesteld en wordt bijhouden;
  • eventueel benodigde gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (of in het Engels Data Protection Impact Assessment ( PIA of DPIA ) worden gedaan;
  • de vereiste trainingen aan personeel worden gegeven;
  • de vereiste contracten met derden worden aangegaan en worden nageleefd.

 

T-IP Legal biedt de DPO-as-a-service dienst aan tegen bijzonder aantrekkelijke tarieven.