White Label Advocatuur

White Label dienstverlening is in de IT- en andere sectoren een wijdverbreid fenomeen dat haar waarde heeft bewezen. In de Nederlandse advocatuur is het ‘white label’ concept echter nog vrij onbekend. T-IP Legal informeert u graag over de mogelijkheden.

White Label Advocatuur is een oplossing voor:

advocaten of andere juridische dienstverleners die zelf geen expertise in huis hebben op het gebied van IT-recht, intellectuele eigendomsrecht en privacyrecht, doch dit – al dan niet incidenteel – aan hun eigen cliënten willen kunnen aanbieden;

advocaten of andere juridische dienstverleners met een – al dan niet tijdelijk – capaciteitstekort hebben en die dat tekort willen aanvullen;

Advocaten of andere juridische dienstverleners die vanwege een tegenstrijdig belang een zaak niet in behandeling kunnen nemen, maar de cliënt niet naar een ‘concullega’ willen doorverwijzen die niet de waarborgen biedt als White Label Advocatuur, zoals die omtrent relatiebehoud en non-concurrentie;

bedrijven of organisaties die behoefte aan hebben aan – al dan niet tijdelijke – juridische dienstverlening voor intern gebruik.

De White Label dienstverlener verleent zijn normale diensten aan de klant. Bij de uitvoering van de opdracht gebruikt hij echter zijn eigen ‘labels’, zoals handelsnaam, merken en logo’s, niet. Hij doet dat ‘blanco’. De klant kan en mag vervolgens de tijdens de opdracht vervaardigde materialen of documenten van haar eigen ‘labels’ voorzien. Zo is het werk optisch afkomstig van de klant, niet van de White Label dienstverlener.

 

Bij White Label dienstverlening door T-IP Legal in de advocatuur werkt het in principe hetzelfde. T-IP Legal verleent in opdracht van de opdrachtgever c.q. cliënt alle juridische diensten die een advocaat kan verlenen. Bij het opstellen van documenten, zoals adviezen, brieven, e-mails, processtukken, et cetera, gebruikt T-IP Legal niet haar eigen handelsnaam, merk en logo, maar die van de cliënt. De cliënt kan de vervaardigde documenten vervolgens naar eigen inzicht inzetten, zowel intern als extern.

 

Opmerking verdient dat T-IP Legal te allen tijde op de advocatuur toepasselijke wet- en regelgeving in acht zal nemen, en dus ook de regelgeving en richtlijnen die door de Nederlandse Orde van Advocaten worden gesteld. Dat houdt onder andere in dat T-IP Legal altijd de hoedanigheid van extern advocaat kenbaar zal maken aan derden en transparant zal zijn over de relatie met de cliënt.