privacyrecht

Privacy is onderwerp van politieke en maatschappelijke discussie. Door automatisering, digitalisering, nieuwe technologieën en communicatiemiddelen, sociale media, de exponentiële groei en exploitatie van data en de onbeperkte toegang tot internet staat de privacy van individuen onder druk. 

 

De (Europese) wetgever onderkent dit. Enerzijds is er het traditionele ‘recht op privacy’ oftewel het recht ‘om met rust gelaten te worden’. Deze zogenaamde relationele privacy is sinds jaar en dag verankerd in de grondwet. Anderzijds is er de zogenaamde informationele privacy dat privacy in het kader van gegevensverwerkingen reguleert. Dit laatste is vanwege de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) erg actueel.

 

T-IP Legal is uw partner in privacy. Informatie over juridische dienstverlening op het gebied van privacyrecht u aan in: