Mediarecht en reclamerecht

In de concurrentiestrijd tussen aanbieders van producten en diensten lijken alle middelen toegestaan. Maar dat is zeker niet zo. Er zijn regels voor hoe concurrenten zich via reclame-uitingen in de media ten opzichte van elkaar en ten opzichte van consumenten moeten gedragen. Zo mogen concurrenten in reclame-uitingen in beginsel wel refereren aan elkaars merken, diensten of producten en deze met elkaar vergelijken. Dit is echter aan strikte voorwaarden gebonden. Ook mogen ondernemers geen onjuiste of onvolledige, dus misleidende, informatie verstrekken. Zowel consumenten als concurrenten kunnen hiertegen ageren. Verder moet in mediapublicaties, zoals kranten, tijdschriften, boeken en internetpublicaties, het belang van de vrijheid van meningsuiting van de publicist zorgvuldig worden afgewogen tegen het (privacy)belang van de degene die besproken wordt.

T-IP Legal is actief in alle facetten van het mediarecht en reclamerecht. T-IP Legal heeft een ruime ervaring in het beoordelen van (social) mediapublicaties en reclame-uitingen en de mate waarin ze voldoen aan de regels op het gebied van vrijheid van meningsuiting, privacy, oneerlijke handelspraktijken, misleidende reclame en vergelijkende reclame.

De werkzaamheden van T-IP Legal op het gebied van het mediarecht en reclamerecht richten zich onder meer op het:

  • beoordelen van mediapublicaties op (on)rechtmatigheid;
  • adviseren over (het voorkomen van of ageren tegen) oneerlijke handelspraktijken, misleidende informatie en agressieve handelspraktijken (B2C);
  • adviseren over misleidende en vergelijkende reclame (B2B);
  • beoordelen van de (on)rechtmatigheid van uw eigen reclames, of die van uw concurrent;
  • advisering over (digitale) commerciële communicatie.