Tarieven

T-IP Legal hecht grote waarde aan transparantie in de kosten van juridische dienstverlening. Dan weet u waar u aan toe bent. De tarieven die T-IP Legal hanteert, behoren overigens tot de laagste van markt voor advocatuur op het specialisme IT-recht, intellectuele eigendomsrecht en privacyrecht.

Het reguliere tarief bedraagt € 240,- per uur exclusief b.t.w.

  • Er geldt geen opslag voor kantoorkosten.
  • Reistijd wordt tegen 50% van het reguliere tarief in rekening gebracht, vermeerderd met een forfaitaire kilometervergoeding van € 0,40 cent per kilometer. De kilometers worden gecalculeerd met de routeplanner van Google Maps tussen het kantooradres van T-IP Legal en het adres van de plaats van bestemming.
  • Vaste prijsafspraken kunnen gemaakt worden in gevallen waar de met de opdracht gemoeide tijd binnen redelijke grenzen te calculeren is. Dit is helaas niet het geval voor het voeren van juridische procedures of schikkings- of contractonderhandelingen.
  • Voor White Label diensten kunnen afwijkende afspraken omtrent tarifering worden gemaakt, al naar gelang de aard en omvang van de opdracht.