Dispute Resolution / IT-Geschillen

Zeker als het gaat om geschillen over de werking van IT-systemen, die vaak zeer specialistisch en technisch van aard zijn, geldt dat voorkomen beter is dan genezen. Een goede contractuele regeling met uw IT-leverancier of klant helpt in belangrijke mate om geschillen te voorkomen. Mocht er toch een geschil ontstaan, zijn er meerdere manieren om deze te beslechten. Afhankelijk van de aard van het geschil kan raadzaam zijn om een gang naar de rechter te maken, of te opteren voor arbitrage, bindend advies of mediation. T-IP Legal adviseert u over hoe geschillen kunnen worden voorkomen of beslecht. Waar nodig vertegenwoordigt T-IP Legal u in een geschillenbeslechtingsprocedure.