IE-Dienstverlening

T-IP Legal is uw partner voor juridische IE-diensten op verschillende terreinen.

Voor ieder IE-recht gelden eigen criteria om voor bescherming in aanmerking te komen. T-IP Legal adviseert u hoe u aan deze criteria kunt voldoen en hoe u vervolgens de gewenste IE-bescherming kunt verkrijgen. Ook als u een samenwerking aangaat met derden kan vooraf contractueel worden geregeld hoe de IE-rechten, die uit de samenwerking ontstaan of daarin worden ingebracht, tussen partijen worden verdeeld. Ook hierover adviseert T-IP Legal u. Waar nodig wordt u geïntroduceerd bij merk-, model of octrooigemachtigden waar T-IP Legal mee samenwerkt.

Als u eenmaal bepaalde IE-rechten heeft, helpt T-IP Legal u deze effectief te beschermen. Dit gebeurt door uw IE-rechten in te zetten tegen concurrenten of anderen die inbreuk maken op uw exclusieve rechten. Waar nodig voert T-IP Legal anti-inbreukprocedures voor u. Of T-IP Legal verdedigt u tegen anderen die stellen dat u inbreuk maakt op hun IE-rechten.

IE-rechten veronderstellen exclusiviteit. U kunt anderen toestaan om uw exclusieve rechten uit te oefenen, door uw IE-rechten te licenseren. Aan die toestemming kunt u commerciële voorwaarden verbinden. T-IP Legal heeft veel ervaring in het opstellen van licentiestructuren tussen bedrijven en het opstellen en uitonderhandelen van licentiecontracten.

Intellectuele eigendomsrechten kunnen de kroonjuwelen van een onderneming zijn. Zo exploiteren softwarebedrijven feitelijk hun auteursrecht. En het merk kan veel belangrijker voor de waarde van een product dan de kwaliteit ervan. Structurering van IE binnen een groep van ondernemingen, oftewel IP Planning, kan grote commerciële en fiscale voordelen hebben. Zo kunnen de kroonjuwelen worden beschermd tegen commerciële risico’s zoals faillissement. En kunnen met doordachte intercompany licentiemodellen fiscale faciliteiten maximaal worden benut. T-IP Legal adviseert u hierover.

IE-rechten kunnen worden geactiveerd op de balans van uw onderneming. Zo voegt u waarde toe. T-IP Legal maakt inzichtelijk welke IE-rechten u heeft, of hoe u nog waardeerbare IE-rechten kunt verkrijgen. Waar nodig werkt T-IP Legal samen met valuators om de waarde van uw IE te bepalen.

IE-rechten zijn vermogensrechten. Dat betekent dat zij verpand kunnen worden. Banken accepteren IE-rechten als onderpand voor leningen. T-IP Legal adviseert u hierover.