AVG / GDPR Compliance

De Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG ), zoals Engelse vertaling luidt de General Data Protection Regulation ( GDPR ) heeft privacybescherming in 2018 voor eens en voor altijd op de kaart gezet. Ondernemers zijn aan vele regels onderworpen om privacy te waarborgen. Aan de ondernemer de taak om te voldoen aan de AVG (‘compliant‘ te zijn). T-IP Legal is hierin uw partner.

 

T-IP Legal kan u op verschillende wijze helpen compliant te worden. Zo kan in kaart worden gebracht:

 

  • Welke verplichtingen uit de AVG specifiek voor u gelden;
  • Aan welke verplichtingen u al voldoet, en belangrijker, aan welke nog niet;
  • Wat u moet doen om alsnog volledig compliant te worden aan de hand van een concreet en specifiek voor uw onderneming op maatgemaakt stappenplan.

 

Voor alle ondernemers geldt de verplichting dat zij moeten kunnen aantonen dat zij AVG compliant zijn. Dit (onder andere) door schriftelijk privacybeleid te formuleren (‘Privacy Policy’), informatie aan betrokkenen over gegevensverwerkingen en hun rechten daaromtrent te verstrekken (‘Privacy Statement’), een register van verwerkingsactiviteiten op te stellen en bij te houden, beveiligingsmaatregelen te treffen en te beschrijven, aantoonbaar correcte opvolging te (hebben ge)geven aan datalekken en overeenkomsten met verwerkers aan te gaan (‘Data Processing Agreement’). T-IP Legal assisteert u met het opstellen van alle benodigde documentatie.

 

Afhankelijk van de omvang van uw organisatie of de aard van uw onderneming kan het nodig zijn dat er tevens een technische privacy audit wordt gedaan. Hierbij wordt een technische analyse gemaakt van alle verwerkingen die plaatsvinden in uw organisatie. T-IP Legal stelt de juiste technische partners aan u voor.