IE-rechten

Intellectueel eigendom ( IE ) bestaat uit de volgende rechten:

 • auteursrecht: het exclusieve recht op een creatieve prestatie;
 • handelsnaamrecht: het exclusieve recht op de naam van een onderneming;
 • merkrecht: het exclusieve recht op een naam of ander onderscheidingsteken van
  een product;
 • modelrecht: het exclusieve recht op vormgeving van voorwerpen of tekeningen;
 • portretrecht: het exclusieve recht op het gelaat van een persoon;
 • octrooirecht: het exclusieve recht op een technische uitvinding;
 • databankrecht: het exclusieve recht om informatie uit een gegevensverzameling te gebruiken;
 • kwekersrecht: het exclusieve recht op een gewas;
 • beschermde oorsprongsbenamingen: het exclusieve recht op de naam van een landbouwproduct van een bepaalde kwaliteit;
 • chipsrecht: het exclusieve recht op de lay-out van een computerchip;
 • naburige rechten: exclusieve rechten van film- of platenproducten, omroeporganisaties en uitvoerend kunstenaars.

 

Als u zich niet op bepaalde IE-rechten kunt beroepen, geldt er aanvullende (prestatie)bescherming door het onrechtmatigedaadrsecht. Dit is met name relevant voor bescherming van know how of bedrijfsgeheimen, die strikt genomen geen IE-rechten zijn. Ook kunt u op grond van het onrechtmatigedaadsrecht voorkomen dat concurrenten uw producten kopiëren (‘slaafs nabootsen’), ook al zijn deze niet auteurs- of modelrechtelijk beschermd.

 

Aanverwant aan het intellectueel eigendomsrecht zijn de regels die oneerlijke mededinging voorkomen. Deze hebben onder meer betrekking op oneerlijke handelspraktijken, misleidende reclame, vergelijkende reclame, het parasiteren op bedrijfsactiviteiten of bedrijfsresultaten van een concurrent, het belemmeren van de onderneming van een concurrent, het afhandig maken van bedrijfsgeheimen, opdrachten of personeel van een concurrent en het verstoren van een verkooporganisatie.

Heeft u vragen over Intellectuele eigendom, know how bescherming, onrechtmatige daad of oneerlijke mededinging ?

Neem contact met ons op!